Aktuálně vypsané veřejné zakázky Archív veřejných zakázek Smlouvy Výpadky/Nedostupnost Zadavatel


Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

TypPříspěvková organizace
SídloU Kulturního domu 746, Sedlčany
StátCZ
42727227
DIČCZ42727227
ZastoupenáMgr Jaroslava Kocíková
Telefon601 555 344
Fax318 841 875
E-Mailjaroslava.kocikova@domovsedlcany.cz
Typ zadavatele
Druh veřejného zadavatele
Hlavní předmět činnosti
Bankovní spojení211 454 192/ 0600 GE Money Bank
Evidenční číslo profilu zadavatele403694
Technická podporahelpdesk@kr-s.cz
Užívaná elektronická tržišťě
Kořenové certifikáty CAhttps://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html
Veřejná část certifikátu Zadavatelenezveřejněno
Předchozí profil zadavatelenení

S účinností novely č. 179/2010 Sb. zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (dále jen ZVZ), účinné od 15. září 2010, existuje pro zadavatele nová povinnost spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (http://www.isvzus.cz/).

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách - ISVZ US).

Profilem zadavatele se rozumí konkrétní internetová adresa atestovaného elektronického nástroje, který veřejný zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ).

Na tomto portálu rovněž naleznete všechny publikované dokumenty k veřejným zakázkám.

Pro přístup k dokumentaci se musíte nejprve zaregistrovat. Registrace je zcela bezplatná.