Aktuálně vypsané veřejné zakázky Archív veřejných zakázek Smlouvy Výpadky/Nedostupnost Zadavatel


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

TypPříspěvková organizace
SídloHorky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou
StátCZ
00069558
DIČCZ00069558
ZastoupenáIng. Vratislav Morava
Telefon326 312 234
Fax326 312 119
E-Mailsouhorky@souhorky.cz
Typ zadavatele
Druh veřejného zadavatele
Hlavní předmět činnosti
Bankovní spojení8439181/0100
Evidenční číslo profilu zadavatele482610
Technická podporahelpdesk@kr-s.cz
Užívaná elektronická tržišťě
Kořenové certifikáty CAhttps://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html
Veřejná část certifikátu Zadavatelenezveřejněno
Předchozí profil zadavatelenení

S účinností novely č. 179/2010 Sb. zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. (dále jen ZVZ), účinné od 15. září 2010, existuje pro zadavatele nová povinnost spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému - Uveřejňovacím subsystému ISVZ (http://www.isvzus.cz/).

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách - ISVZ US).

Profilem zadavatele se rozumí konkrétní internetová adresa atestovaného elektronického nástroje, který veřejný zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ).

Na tomto portálu rovněž naleznete všechny publikované dokumenty k veřejným zakázkám.

Pro přístup k dokumentaci se musíte nejprve zaregistrovat. Registrace je zcela bezplatná.